Dobrodošli u Sofija Biblioteku

Centar Slobodnog Duha za sve kulture širom sveta.

Reč u pismu, tonu i slici –
sa informacionim centrom za sva područja života

Sofija Biblioteka je središte Slobodnog Duha Boga. Kako god mi još nazivamo Boga, Večnoga – Sveopšti Duh, Allah, Jehova ili Sveopšta inteligencija – On je večno Onaj isti, juče, danas i sutra. On ne pravi razlike prema religiji ili kulturi; On, naš Večni Otac, ljubi svu Svoju decu jednako i govori svima nama.

Preko 40 godina Slobodni Duh se objavljuje preko Gabriele, proročice i izaslanice Božje. Božja Reč je živa Reč – 40 godina Reči Hrista Božjeg za sve ljude koji žele pronaći Boga u sebi, koji u sada započetom mesijanskom sofijanskom dobu teže višoj kulturi i miroljubivom čovečanstvu. U Sofija Biblioteci mogu se potpuno slobodno informisati o sveobuhvatnoj Reči Hrista Božjeg – ona je dostupna svakom čoveku na mnogim jezicima, u reči, slici i tonu.

Saznajte više >

Sophia Bibliothek Zuhörer

Posetite događanja
u svetskom Delu Hrista Božjeg

Pozvani ste srdačno na različita događanja Centra Hrista Božjeg u Sofija Biblioteci i u drugim dvoranama – to je ponuda Hrista Božjeg za ljude koji teže višim vrednostima, koji teže životu nesebične ljubavi u miru, jedinstvu i slobodi. Saznajte na primer šta sve možete učiniti za Vaše unutarnje blagostanje kako biste obogatili svoj život. Za to su Vam otvorene mnoge mogućnosti i događanja.

Kalendar događanja >

Gabriele Verlag Online Shop

Čitajte ono što pokreće čoveka i dušu

U knjigama Gabriele izdavačke kuće Reč datih preko Proročke reči i iz otvorene svesti Gabriele, naći ćete odgovore na sva važna životna pitanja. To znači sami saznati, shvatiti, doživeti – bez pastora, bez sveštenika, bez rituala, bez dogmi. Moto svake knjige je: Ti si hram Božji, a mudrost Svemirskog Jednog je u tebi. Spoznaj – istraži – živi. Pronađite u našoj internet knjižari raznovrsnu ponudu Gabriele izdavačke kuće Reč.

U knjižari izdavača >