Välkommen till Sophia Biblioteket

Den Fria Andens Centrum för alla kulturer världsvitt.

Ordet i skrift, ljud och bild –
med informationscentrum för livets alla områden

Sophia Biblioteket är Centrumet för den Fria Anden Gud. Vad vi än kallar Gud, den Evige – om All-Ande, Allah, Jehova eller Allintelligens – Han är evigt densamme, igår, idag och imorgon. Han gör ingen skillnad vad gäller religion eller kultur. Han, vår evige Fader, älskar alla sina barn lika mycket och talar till oss alla.

Sedan mer än 40 år uppenbarar sig den Fria Anden genom den gudomliga visheten, Gabriele, Guds profetissa och budbärare. Gudsordet är det levande ordet – 40 år av Guds Kristus ord till alla människor, som vill finna Gud inom sig, som i den nu påbörjade messianiska, sophianiska tidsåldern strävar efter en högre kultur och ett fridsamt människosläkte. I Sophia Biblioteket kan du helt fritt informera dig om det allomfattande ordet av Guds Kristus. Det är tillgängligt för alla människor i ord, bild och ljud, på många olika språk.

För mer information >

Sophia Bibliothek Zuhörer

Besök evenemangen
i det världsvida Guds Kristus Verket

Du är hjärtligt välkommen till de olika evenemangen i Guds Kristus Centrum i Sophia Biblioteket och i de övriga samlingslokalerna – ett erbjudande från Guds Kristus till människor, som strävar efter högre värden och ett liv i osjälvisk kärlek, i frihet, enhet och frid. Erfar t.ex. vad du kan göra för ditt inre välbefinnande, för att få ett rikare liv. Här står många möjligheter och evenemang öppna för dig.

Till evenemangskalendern >

Gabriele Verlag Online Shop

Böcker som berör på djupet

I böckerna från Gabriele Förlaget, Det Ordet, förmedlat genom det profetiska Gudsordet såsom genom det utvecklade medvetandet hos Gabriele, finner du svar på alla viktiga frågor om livet. Det innebär samtidigt att erfara, förstå, själv uppleva – utan präster, utan riter, utan dogmer. Varje bok baseras på mottot: Du är Guds tempel, och den All-Endes vishet finns inom dig. Erfar – utforska – lev. Besök gärna vår online-shop. Där finner du ett mångsidigt sortiment från Gabriele Förlag, Det Ordet.

Till förlagets shop >