Gabriele-Verlag Das Wort GmbH

Gabriele-Verlag Das Wort GmbH

Max-Braun-Str. 2
97828 Marktheidenfeld Altfeld
Deutschland

Telefon: +49 9391 504 135
Telefax: +49 9391 504 133
E-Mail.: info@gabriele-verlag.de

HRB 4202 Amtsgericht Würzburg
USt-IdNr.: DE 172011546

Direktorke i odgovorne za sadržaj
Estefanía Blount, Petra Stickroth

Naši bankovni računi

Za Nemačku:
Gabriele-Verlag Das Wort GmbH
Konto Nr. 660012606
BLZ 50010060
Postbank Frankfurt/Main
IBAN: DE28 5001 0060 0660 0126 06
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Pravne napomene za web stranicu
Svi tekstovi, slike i ostale informacije objavljene ovde podležu autorskom pravu davaoca usluge, s obzirom da autorska prava trećih osoba ne postoje. U svakom slučaju se umnožavanje, distribucija ili javna reprodukcija dopušteni samo u slučaju odustajanja i neprenosive saglasnosti davaoca usluga. Davaoc usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaje povezane hipervezama (linkovima), jer se ne radi o vlastitom sadržaju. Povezane stranice proverene su na ilegalni sadržaj i u vreme povezivanja nisu prepoznatljive kao takve. Odgovoran za sadržaj povezanih stranica je njihov administrator. Davaoc usluge nema opštu obavezu praćenja i revizije. Međutim, nakon obaveštenja o kršenju zakona, veza će biti odmah uklonjena.

Izjava o odgovornosti:
Uprkos pažljivoj kontroli sadržaja ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj spoljnjih linkova. Sadržaj povezanih stranica isključiva je odgovornost njihovih administratora.

Sadržaj, struktura i dizajn web stranica Gabriele izdavačke kuće Reč zaštićena je autorskim pravima. Sve komponente web stranice (tekstovi, slike, grafike) zaštićeni su autorskim pravima i ne smeju se reprodukovati ili objavljivati bez prethodne saglasnosti Gabriele izdavačke kuće Reč.