Den Stilla Kammaren

Om du behöver koppla av och komma till ro, kan du dra dig tillbaka till den Stilla Kammaren, som angränsar till Sophia Biblioteket. Det är en alldeles speciell klenod, en enastående plats för stillhet, så som Jesus från Nasaret rekommenderade, när Han sade: ”Dra dig tillbaka till en stilla kammare och gå in i ditt hjärtas kammare, för att be av hela hjärtat. Överlämna i bönen det du har på hjärtat till Mig, som bor inom dig, och tro på att Jag förmår allt.”

Stille Kämmerlein VögelI den Stilla Kammaren lyssnar du på meditationer för aktivering av de självläkande krafterna och vägleds till Guds Kristus Anden, den inre läkaren och helaren, genom Gabriele. (ljudinspelning).

Med hänsyn till den aktuella situationen håller den Stilla Kammaren tillsvidare stängt.

Om du har frågor eller vill beställa böcker, ring gärna till oss: +49-9391-504135